INDMELDELSESBLANKET

NYKØBING F. REALSKOLE

 

 

Elevens fornavn(e):

 

 

Elevens efternavn:

 

Cpr.nr.:

 

 

Adresse:

Hjemmets e-mail:

 

 

Postnr. og by:

Hjemmets tlf.:

 

 

Alternativ tlf.:

Mors navn:

 

 

Cpr.nr.: 

 

Stilling:

 

Mobil

Arbejdstlf.:

Fars navn:

 

 

Cpr.nr.:

 

Stilling:

 

Mobil:

Arbejdstlf:

Til hvilken klasse:

 

I skoleåret:

 

Søskende på eller tilmeldt skolen:

Navn:                                             Skoleår:

________________________      ____________

Tidligere skole eller børnehave:

Har barnet tidligere modtaget psyk., motorisk eller talepædagogisk hjælp?: Ja / Nej

 

Har barnet fået Specialundervisning?: Ja / Nej

Forældremyndighed (sæt kryds):

 

Fælles ____    Mor: ____     Far: ____

 

 

Er forældrene samboende?: Ja / Nej

Jeg/vi giver tilladelse til, at vores barn må (sæt kryds)

*Køre i privat bil (fastspændt i sele) ____

*Blive fotograferet (bl.a. til brug på hjemmeside) ____

*og videooptaget (bl.a. til brug på forældremøder og i TV2øst) i skolesammenhæng ____

*Indhente skolepapirer og evt. PPC papirer

fra tidl. institutioner .____

Indmeldelsesdato og underskrift:

 

 

 

Indmeldelsesgebyr kr. 200,-

Jyske Bank 5067 – 0005485077

Mærket med elevens navn

Eller kontant ved aflevering af blanketten