Organisering og ansvar

Skolefritidsordningen (Smørhullet) er en organisatorisk del af skolens samlede virksomhed, skolens bestyrelse har således det overordnede økonomiske ansvar over for ministeriet. Skolens ledelse er ansvarlig for den daglige drift, herunder den pædagogiske ledelse.