Personale

 
 
Vi er en faguddannet personalegruppe, der prioriterer børnenes trivsel og udvikling højt. Vi drøfter vores pædagogiske praksis på SFO-teammøder, hvor vi medtænker børnenes ønsker i såvel planlægningen som indretningen. Vi holder os endvidere opdateret med nye pædagogiske retningslinjer gennem kurser samt den pædagogstuderende, som vi er praktiksted for en gang om året.

Det pædagogiske personale støtter og drager omsorg for børnene, og frem for alt viser vi dem, at vi har tid og lyst til samtale og fordybelse.

 

Personalet i Smørhullet

Pædagog                                                       Linda Maria Pedersen

Pædagog                                                       Kirsten Hammershøj Karlsen

Pædagog                                                       Britt Brogaard Pedersen

Pædagog                                                       Cornelia Larsen

Pædagog                                                       Tine  Ea Jensen

Pædagog                                                       Nanna Karen Hyllegaard

Pædagog                                                       Christian Serup Larsen

Pædagogisk assistent /klubansvarlig                Daniel Rasmussen

Klubmedhjælper/vikar                                    

Leder af SFO og KLUB                                     Marianne Gad