Skole-hjem samarbejde

Vi forventer, at man som forælder er deltagende og engageret omkring de arrangementer og møder, der måtte være, så vi i fællesskab kan skabe de optimale rammer for børnene.

Personale fra SFO deltager i Skole-Hjem-samtalerne og forældremøderne på respektive klassetrin samt i de øvrige klasseteam-møder vedr. klassen eller enkelte børn i klassen.

Hver klasse har tilknyttet en kontaktpædagog, som ud over at deltage ved forældremødet og skole-hjemsamtalerne, også er den person der indsamler og videregiver observationer om barnets trivsel i den frie tid i Smørhullet.

Det er vigtigt for os, at der er et godt samarbejde skole og SFO imellem.

 

Forældreråd:

Ved de respektive klassers forældremøde, der afholdes først på skoleåret, vælges 1-2 repræsentanter til Smørhullets forældreråd. Forældrerådets opgave er at være bindeled mellem brugerne og SFO-ledelsen, at rådgive om eventuelle spørgsmål, komme med forslag til ture/ekskursioner, at være behjælpelige ved børn/forældre-arrangementer samt planlægning af den årlige sommerfest, som holdes i juni.