Fysiske rammer

Smørhullet er en SFO, hvor de fysiske rammer gør, at børnene føler sig trygge og velkomne. Vi har indrettet os i to gamle villaer, hvor de små rum gør, at børnene får rig mulighed for at lege i grupper og ikke blive forstyrret i deres leg. Rummene er opdelt efteraktiviteter altså værkstedspræget.

 

3. kl. har deres eget lille rum, som de må indrette i samråd med deres kontakt-pædagog. De har råderet over rummet og må gerne være der uden voksenopsyn. Dette skal give børnene mulighed for at vise ansvarlighed overfor både hinanden, regler og indretning. De vil få mulighed for at lave aftaler, som går lidt ud over, hvad der ellers er tilladt.