Aktiviteter

Vi lægger stor vægt på, at børnene skal have plads og mulighed for at lege og skabe sociale relationer på tværs af klasser og alder, samt kunne beskæftige sig med andre motoriske eller kreative aktiviteter, som de har lyst til. Børn i Smørhullet inddrages til aktiviteter efter eget valg.

Børnene har haft en lang skoledag, når de kommer i ”Smørhullet”, det skal derfor her være muligt for børnene at råde over deres egen tid. Der vil være enkelte dage over året, hvor der er planlagt fælles turer (frittedage) Her er det obligatorisk at deltage, hvis man skal i SFO denne dag. Dette gør vi for at kunne tilbyde børnene nogle længerevarende aktiviteter så som en teatertur, enskovtur, biograftur, et julearrangement og et sommerafslutningsarrangement.

De børn som måske ikke er udfarende og kontaktsøgende, opfordres/tages med til at deltage i forskellige aktiviteter, således at de kommer godt ind i gruppen. Aktiviteter i Smørhullet kan typisk være lege med vennerne - spillespil - tegne - klippe/klistre - male - keramik - gipsarbejde - træværksted - køkkenaktivitet – sy-værksted- spille bold - høre musik - danse - klæde sig ud/spille teater - bålaktiviteter - snitte og fysiske udfoldelser i skolensgymnastiksal.

 

Dagsprogrammet i Smørhullet

 

Morgenpasningen starter kl. 6.30. Der vil hervære en af de faste personaler til stede, som vil hygge om børnene.

Der vil være tilbud om et sundtmorgenmåltid og dermed en mulighed for en stille og rolig start på dagenfor hele familien.

Når det er ved at være tid at gå i skole, vil børnene blive fulgt til Apotekerhuset af den voksne, hvor beskeder vil blive overleveret.

Kl. ca. 14.00 går aktiviteterne i gang, og der holdes ”Café”, hvor børnene kan komme, sætte sig og få lidt at spise og drikke. Der er altid en voksen til stede og ud over at børnene får et lille supplement til madpakken, så er der også tid til en snak om dagen, eller hvad der nu dukker op. Der er også opdragelse involveret, man skal sidde ned og spise stille og roligt, og man skal rydde af efter sig selv – altså tage kop og tallerken og stille det i opvaskemaskinen. Det er derfor ikke tilladt at snuppe lidt med i farten. Der er også mulighed for at få spist resterne fra madpakken eller en lille medbragt ekstra madpakke, for de børn som har behov for det.

Fredag, Efter skoletid, spiser børnene madpakker i klasseopdelte hold - vi kalder det fredagshygge. Der vil her også blive drøftet, hvilke aktiviteter der evt. skal tilbydes, og børnene får mulighed for selv at være medarrangører af aktiviteter. Det er også her, at børnene kan komme med ris, ros og forslag til indkøb af nye ting. Vi drøfter også trivsel og adfærd og taler om regler for omgangstone m.m.Fredagshygge varer ca. 1 time og er for SFO-tilmeldte børn. klippekortsbørn vil blive trukket for et klip når de deltager ved fredagshygge i SFO.