Ind- og udmeldelse.
 

Elever i børnehaveklasse – 4. klasse kan tilmeldes ordningen ved henvendelse til skolens kontor.

 

Ind- og udmeldelse foregår skriftligt på en særskilt blanket, som udleveres på skolens kontor. Der er 2 måneders udmeldelsesfrist. Fra den 1. i en måned. Udmeldelsen skal afleveres på skolens kontor.

 

Der kan købes klippekort for pasning på enkeltdage. Klippekortet skal være købt senest 31/8 det skoleår man ønsker at benytte det. Der vil herefter løbende kunne tilkøbes nye klippekort.