Udmeldelse af skolen kan kun ske til den sidste dag i måneden.

Der er 2 måneders opsigelse.

Udmeldelsesblanket fås på skolens kontor