Hvis dit barn bliver sygt, er det din pligt at underrette skolen.

 

Du underretter på en af følgende måder:

1.      Skoleintra

2.      Ringe

3.      Maile på [email protected]

 

Vi sætter pris på, hvis I underretter samme dag, det kan være rart ved udflugter eller lignende.