Elever må ikke ryge på eller i nærheden af skolens område.

I forbindelse med forældremøder, skole-hjem-samtaler, klassefester og øvrige arrangementer på skolen med forældredeltagelse må rygning kun foregå udendørs