Børnehaveklasse

 

2017-2018:

 

Princip for optag af elever til 0. Klasse

Der optages 20 elever i 0. Klasse, så vidt muligt ligeligt fordelt mellem kønnene.

De første 7 pladser til hvert køn prioriteres som søskendepladser. Dog kræves det, at barnet tilmeldes hurtigst muligt og inden barnet er fyldt 2 år.

Derudover optages børn i den rækkefølge de er skrevet op.

Der reserveres plads til evt. omgængere.

Ved opskrivning afkræves et engangsgebyr på kr. 200.  Modtagelsesdatoen for dette beløb, gælder som indmeldelsesdato.

 

 

Fra 2019 gælder:

 

Princip for optag af elever til 0. klasse

Der optages 20 elever i 0. Klasse, så vidt muligt ligeligt fordelt mellem kønnene.

Børn, der har søskende på skolen prioriteres en søskendeplads, dog kræves det at barnet tilmeldes hurtigst muligt og inden barnet er fyldt 2 år.

Derudover optages børn i den rækkefølge de er skrevet op.

Der reserveres plads til evt. omgængere.

Ved opskrivning afkræves et engangsgebyr på kr. 200.  Modtagelsesdatoen for dette beløb, gælder som indmeldelsesdato.

 

 

10. klasse

·        Der optages først og fremmest elever som har gået i Realskolens 9.kl.

·        Der tilstræbes en ligelig fordeling mellem drenge og piger

·        Elever optages i den rækkefølge de er skrevet op.

 

Øvrige klasser

                  Der tilstræbes en ligelig fordeling mellem drenge og piger. 

                  Der sker løbende ændringer til ventelisten, og I er derfor velkomne til at kontakte kontoret og få en status.