Glemt tøj indsamles én gang om ugen og opbevares i serviceafdelingen.

En uge før jul og en uge før sommerferien lægges tøjet frem i et nærmere angivet lokale på skolen.

Hvis tøjet ikke afhentes, sendes det til genbrug.

Husk at tømme garderober op mod ferien, så der kan blive gjort rent i ferien.