Undervisningsdifferentiering på Realskolen

 

At undervisningsdifferentiere er både et krav, samt en nødvendighed, for at alle elever får størst muligt udbytte af undervisningen.

Det gør vi selvfølgelig også på Realskolen. Undervisningsdifferentieringen har været  drøftet i alle teams og gøres på nogle punkter ens på alle klassetrin.

Vi er på Realskolen også opmærksomme på at undervisningsdifferentiering ikke kun er for de svage elever, metoden skal også anvendes for at sikre en udfordring til de fagligt dygtige. Eller sagt på en anden måde, undervisningsdifferentiering er et værktøj som skal anvendes på alle elever.

Ved tilrettelæggelse af undervisningen  prøver vi efter bedste evne at sikre en udfordring der ligger inden for elevens nærmeste udviklingszone.

Følgende punkter praktiseres på alle klassetrin:

 

 • Sværhedsgrad af den stillede opgave
 • Bevidste gruppedannelser
 • Bedømmelse og feedback på den færdige opgave
 • En mundtlig differentiering i forklaringerne på et bestemt emne

 

Udover disse fælles differentieringsmetoder er der også nogle "afdelings specifikke" måder at differentiere på.

For eksempel :

 • Mængde
 • Læringsstile/tilgange til eleven
 • Mange konkrete materialer
 • Coorperative Learning
 • Materialer
 • Individuel tilrettelæggelse af lektier
 • Holddannelse/kursusdeling
 • Niveaudeling af de skriftlige opgaver
 • Differentiering på materialer

 

Derudover er der også en organisatorisk undervisningsdifferentiering, der går på samarbejdsstrukturerne.

For eksempel:

 • Holddannelse på tværs af parallelklasser
 • Holddannelse på tværs af klasser
 • Kursusdeling på tværs af klasser

 

Undervisningsdifferentiering er ikke et værktøj, der løser alle udfordringer, men et værktøj blandt andre, som skolen benytter inden for den normale undervisning