Undervisningsmiljøvurdering

 

 1. Kortlægning (beskrivelse af miljøet)
 2. Beskrivelse af ude og inde områder for eleverne.

Ude: have til elever i indskolingen

Skolegård med asfalt: 2 fodboldbaner markeret med hvide streger, plads under det store træ til andre små-boldspil og sjipning, SFO gården med sandkasse, plads bag gymnastiksal til ude-bordtennis, balance, klatrevæg, bålplads.

Inde: klasselokaler af forskellig størrelse fordelt i 4 huse, 2 huse til SFO og klub, 1 gymnastiksal, sløjd-, fysik-, hjemkundskabs-, billedkunst-, musik-, natur og tekniklokale, personalerum, arbejdspladser, mødelokaler, pædagogisk værksted, bogdepot, 6 kontorer, garderober,omklædnings-rum, badefaciliteter, toiletter, rengøringsrum, handicaptoilet, depoter.

 1. Beskrivelse af team og gruppeopdeling.

Indskolingen bh.kl.-2.kl.

Mellemafdeling 3.-6.kl.

Udskoling 7.-10.kl.

SFO bh.kl. -3.kl.

Klub 4.-6.kl.

 1. Beskrivelse af ordninger for frikvartererne

Indskolingen er ude.

Mellemafdelingen og Udskolingen må være inde eller ude.

9. og 10.kl. s eleverne må forlade skolen i frikvartererne.

Der er 2 gårdvagter for hver afdeling.

 1. Beskrivelse af fællesarrangementer.

Indskolingen har morgensamlinger to gange om ugen.

Mellemafdelingen og eller Udskolingen har samlinger én gang om måneden.

Indskolingen har Børnebal, Galleri og Teater én gang om året.

Mellemafdelingen har Halloween én gang om året.

Afslutning før sommerferien i to hold: bh.kl.-4.kl, og 5.-10.kl.

Afslutning før juleferien i to hold som ovenst.

Fælles juleafslutning i kirken.

Fælles åbent-hus-dag én gang om året.

Fælles idrætsdag én gang om året.

 1. Beskrivelse af elevråd

Elevrådet består af 2 elever fra hver klasse fra 2.-10.kl.

Der vælges elevrådsformand og sekretær.

Elevrådet holder møder mindst 4 gange om året.

Der er tilknyttet en kontaktlærer.

 

 1. Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljø problemer
 2. Hvordan fungerer klasselokalerne

-          lys

-          luft varme/kulde

-          møbler

 1. øvrige ting

-          garderobeforhold

-          madpakker/spisning

-          kantine

-          toiletforhold

Klasselokalerne er som flg.:

6 klasselokaler i indskolingen i Apotekerhuset, som er en tidligere bolig, er normeret til mellem 20-21 elever, har naturlig udluftning.

Der er ny-renoverede og istandsatte garderober i kælderen.

Der er toiletter på alle etager.

6 klasselokaler i hovedhuset, den oprindelige skole fra 1897, er normeret til mellem 21-22 elever, har naturlig udluftning.

Der er toiletter på alle etager.

Der er knagerækker til overtøj i gangarealerne.

6 klasselokaler i Nybygningen, bygget i 2004 til skole, er normeret til mellem 22-24 elever, har opsat automatisk udluftning. Der er knagerækker til overtøj på fællesarealerne og i klasserne.

Der er toiletter i stueetagen.

Der spises i klasserne.

Skoleboden, er åben dagligt og bestyres af 8.kl. og en kontaktlærer. Der er ansat en servicemedhjælper, som fremstiller frisk mad hver dag.

Der er i de fleste klasser køleskabe til madpakker.

Der er ergonomisk rigtige møbler i hovedhuset og i nybygningen.

 

 1. Sikkerhedsforhold
 2. Er der nogen steder, hvor man kan komme til skade?

Vinduer på 1. og 2. sal i Apotekerhuset er sikret, så de kun kan åbnes lidt.

Faldunderlag er godkendt.

Ja, der er steder man kan komme til skade, f.eks. på asfaltbanen, på den store sten i skolegården, man kan falde uheldigt ned fra klatrevæggen, man kan falde uheldigt ned fra et træ, man kan falde ned af trapperne, man kan brænde sig i hjemkundskab, man kan få noget i øjnene o.s.v. o.s.v.

Skolen er opmærksom på at sikre dér hvor det anbefales.

 

 1. Æstetikken (er her pænt?)
 2. Udendørs (er der forhold der kan forskønnes?)

-          der er træer og buske på de områder, hvor det er muligt.

-          Bygningerne vedligeholdes efter bedste evne og efter de ressourcer, der tildeles.

 1. Indendørs (er der forhold der kan forskønnes?)

-          der er malerier af forskellige kunstnere og få skulpturer.

-          Vægge og døre vedligeholdes efter bedste evne og efter de ressourcer, der tildeles

-          Når der renoveres rum gøres der en stor indsats for at bibeholde en balance mellem bevaring af stemningen og ånden i de gamle lokaler, samtidig med at der bliver frisket op.

 

 1. sundhed (kan vi gøre noget for at få en sundere skole?)

-          vi har en mad- og måltidspolitik

-          skolen deltager i forskellige idrætsarrangementer med andre skoler

-          der er tildelt ekstra idrætstimer på flere klassetrin

-          vi har svømning på skemaet

-          der arbejdes med motion og mad i de forskellige klasser, når det hensigtsmæssigt indgår i klassens årsfagplan

-          vi har frugtordning 3 måneder om året

-           

 

Liste over hvilke ting vi synes, det er vigtigst at gøre noget ved:

-  hvert år renoveres mellem 3-5 lokaler/klasseværelser

-  fællesskab og sammenhold

-  ren skole, oprydning

- gennemførelse af DCUM´s trivselsundersøgelse

 

Handleplan:

Elevrådet arbejder videre med undervisningsmiljøvurderingen