Nykøbing F. Realskoles værdigrundlag bygger på skolens historiske oprindelse, hvor det blev betragtet som en stor værdi at få en Realeksamen.

Det betyder, at værdigrundlaget for Realskolen tager sit udspring i faglighed, hvor det vægtes, at hver enkelt elev udfordres optimalt på egne faglige kompetencer, og at ligeværdighed og tryghed prioriteres højt.

Realskolenvægter et godt og trygt arbejdsmiljø.

Værdigrundlaget bygger endvidere på traditionel undervisning, hvor den faglige kvalitet vægtes højt, og hvor kreativitet indgår i fagene, til ”støtte” for den enkelte elevs udvikling.

Derfor er det værdifuldt at:

 

FAGLIGE VÆRDIER

·        have en høj faglighed både blandt personale og elever

·        lære eleverne studieteknik

·        der er kreativitet i fagene

·        have trygge rammer

·        have en velorganiseret skole

·        bevare stabilitet og kontinuitet i skoleforløbet

·        skolen er dynamisk og resultatorienteret

·        skabe god arbejds-disciplin og gode arbejdsvaner

·        give/skabe udfordringer til alle ved at differentiereundervisningen indenfor læseplanernes rammer

·        være rummelig i forhold til læring

 

SOCIALE VÆRDIER

·        udvikle sociale kompetencer

·        alle trives

·        afklare forventninger

·        bevare glæde

·        have en god omgangstone

·        samarbejde

·        bevare fællesskab og skabe fællesskabsfølelse

·        have ligeværdighed

·        drage omsorg for hinanden

 

PERSONLIGEVÆRDIER

·        medvirke til at skabe åbenhed

·        udvikle personlige kompetencer som selvtillid, respekt og nysgerrighed, omstillings-parathed, anerkendelse, engagement, tolerance og indlevelsesevne

·        udvikle positive og harmoniske mennesker / elever, som er realistiske i forhold til egne evner

·        tage ansvar