Nykøbing Falster Realskole´s historie strækker sig tilbage til 1871. Historien har et parallelforløb af to Realskoler i Nykøbing Falster.

Det ene forløb beskriver en pigeskole, som startede i 1871 i Tværgade 1, og som blev overtaget i 1898 af frøknerne Ostenfeld og Oline Olsen. De flyttede til skolens nuværende lokaler i Skolegade i 1901.

Det andet forløb beskriver en pigeskole i Jernbanegade 41, som i 1897 blev overtaget af C.G.Andersen, og som i 1898 flyttede til Slotsgade 69 og blev omdannet til fællesskole for piger og drenge.

D. 11. maj 1925 blev de to skoler lagt sammen i Skolegade/Holchsgade af König Nissen.

Så når historien beskriver, at ”Nykøbing Falster Realskole blev oprettet i 1897”, henviser dette til årstallet for overtagelsen af den sidstnævnte pigeskole, og når historien videre skriver, at skolen ”rykkede ind i den nuværende hovedbygning i 1901”, henviser det til den førstnævnte skole (pigeskolen), som først rykkede ind i Skolegade. 

Med til historien hører, at skolen i 1963 overdrages til undervisningsministeriet og bliver omdannet til selvejende institution.

 

Tværgade1 - pigeskole:

1871 –  ejer Fr. Marie Brendstrup

1878 – ejer fr. Varberg

1881 – ejer fr. Botilde Sidenius

1891 – ejer fr. L. Grønbæk

1898 – ejer fr. F.H. Ostenfeld og fr. Oline Olsen

1901 - flytter til Skolegade/Holchsgade (skolen bygget)

11.maj 1925 – fællesskole – ejer König Nissen

1902 - De første elever dimitterede  

 

Jernbanegade41- pigeskole:

1.maj 1897 – ejer C.G. Andersen - fællesskole

1898 - flytter til Slotsgade 69 – ejer C. G. Andersen

1902 – ejer Georg C. Gøtzsché

1914 – ejer E.Busk og Kønig Nissen

1919 – ejer Kønig Nissen

11.maj 1925 - flytter til Skolegade / Holchsgade – ejer König Nissen

1901 - første dimittender  

Sommer 1925 havde skolen 256 elever

1953 – solgt til cand. mag. Niels Kofoed

1963 - afhændet til undervisningsministeriet og omdannet til selvejende institution.

1963 - børnehaveklasse oprettet

1967 - køb palæ

1968 - fysiklokale

1968 - lørdagsfri i maj, juni, august og september

1968 - svømmeundervisning påbegyndt

1979 - fritidsordning i lejede lokaler i genbovilla, som havde tilhørt apoteker Abildgaard, senere købt

1982 - skolekøkken i Palæ, for 120.000 kr. bevilget af undervisningsministeriet som rentetilskudslån

1986 - køb Apotekerhuset – Holchsgade 5

1997 - køb fru Sejrs hus – Skolegade 25

2003/4  - nybygning

2009 - køb af Rosenvænget 23