Skolens historie går tilbage til 1897. I dag har skolen ca. 360 elever fordelt i tre huse og inddelt i tre afdelinger, indskoling-, mellem- og udskolingsafdeling. Med til skolens profil hører skolens optimale klassekvotienter. Fra bh.kl. – 2.kl. er der 20 elever i hver klasse. Fra 3.-5.kl. er der 21 elever i hver klasse. Fra 6.-9.kl. er der 23-24 elever i hver klasse. I 10.kl. optages op til 24elever i hver klasse. Der tilstræbes en ligelig fordeling mellem piger og drenge i klasserne. Skolen er 1½ sporet, hvilket betyder, at der på nogle årgange er en klasse og på andre årgange to klasser.

Skolen er traditionsbunden som privatskole, traditionerne eksisterer i udstrakt grad i handlemønstre hos medarbejderne. Medarbejderne er i høj grad med til at oppebære og vedligeholde skolens værdier. Skolen optager bogligt motiverede elever.

Skolen er bl.a. kendt for den samordnede indskoling med samarbejde på tværs af klasser og årgange og den høje faglighed på skolen.  

Skolen har skolefritidsordning - ”Smørhullet” - fra bh.kl.-3. kl. med et højt pædagogisk niveau og høj faglighed. For de store elever fra 4.-6. klasse er der klubtilbud.

 

Faglighed

Nykøbing F. Realskole er en 115 år gammel traditionsbunden privatskole, som lægger vægt på faglighed og kreativitet i undervisningen.

På baggrund af den historiske oprindelse tilsigter skolen at bibeholde og styrke kvaliteten i undervisningen således, at det faglige tilbud som minimum lever op til kravene til folkeskolen, og at eleverne afvikler prøver svarende til prøver i folkeskolen.

Eleverne testes mindst én gang om året i dansk og matematik, og det vægtes højt, at den enkelte elev bevidstgøres om sit eget faglige niveau og standpunkt samt udviklingsmuligheder.

Det forventes at eleverne er forberedte til timerne og har lavet lektier, samt selv ønsker at udvikle deres faglige niveau. Skolen tilstræber at lære eleverne studieteknik meget tidligt i skoleforløbet med det formål, at forberede eleverne så godt og grundigt som muligt på en videregående uddannelse.

 

Ro, tryghed og atmosfære

Skolen består af flere bygninger beliggende i klynger omkring det gamle træ, som præger skolegården. De fleste bygninger er gamle huse, som indvendig oser af atmosfære.

Skolen er centralt placeret i centrum af Nykøbing Falster og er trods sin ”byskolestatus” præget af en atmosfære med ro og kontinuitet, som giver tryghed og glæde både hos elever og medarbejdere.

 

Den enkelte elev i centrum indenfor fællesskabets rammer

Skolens prioritering af at bibeholde en optimal klassekvotient betyder, at der er større mulighed for at skabe nærhed og tillid mellem elev og lærer og eleverne indbyrdes. Således kan den enkelte elevs potentiale og ressourcer hurtigere afdækkes og dermed styrkes og udvikles optimalt inden for fællesskabets rammer i respekt og med omsorg for den enkelte og helheden i klassen og på skolen. Fællesskabet om skolen er et overordnet begreb.

 

Almen dannelse

I dagligdagen på skolen betragter vi dannelse som et fornuftspræget begreb, som vi forholder os til i vores omgang med hinanden, samt i forhold til at forberede eleverne på deres videre studieforløb. Vi ønsker på denne måde, at skolen bidrager til at danne livsduelige elever gennem ligeværdighed og anstændighed.

 

Forældresamarbejde

Der er mindst ét forældremøde og min. 2 skole-hjemsamtaler om året. Derudover har skolen et udvidet forældresamarbejde, hvor den daglige kontakt i hverdagen (specielt indskoling og noget af mellemafdelingen) og den hurtige kontakt ved tilbagemeldinger både fra personale og forældre præger samarbejdet. Skolens personale har en forventning om stor opbakning fra forældrene, at forældrene deltager i de arrangementer, som foregår på skolen og aktivt bakker op om lektier og skolegang.