Nykøbing F. Realskole skaber rummelige elever.

Nykøbing F. Realskole rummer forskellighed og mangfoldighed, som styrker fællesskabet.

 

Rummelighed betyder, at

  • alle elever får mulighed for maksimalt udbytte af skolens tilbud
  • give den enkelte elev mulighed for at udnytte sit potentiale og udvikle kompetencer

 

Elever, forældre og medarbejdere accepterer hinanden og hinandens indbyrdes forskellighed. For at skabe de optimale rammer for undervisningen og mulighed for læring, accepterer skolen IKKE, elever som forstyrrer undervisningen og elever, som har voldelig adfærd.

Eleverne forventes at bruge deres sunde fornuft, at opføre sig over for andre, som de selv ønsker, at andre opfører sig, og behandler andre elever og voksne med respekt.

Elever må ikke mobbe andre, og de skal omgås hinanden med en fornuftig omgangstone. Elever skal ikke udelukke, ignorere eller dominere hinanden og skal acceptere kammerater, som siger fra.

 

Skolen rummer elever, som

  • sammen med deres forældre vil indgå i et samarbejde med personalet og skolen om at gøre deres bedste i forhold til at udvikle sig fagligt, personligt og socialt
  • intellektuelt ligger indenfor normalområdet og som socialt fungerer alderssvarende
  • ønsker og evner at udvikle sig, fortrinsvist fagligt, og herigennem også socialt og personligt i respekt for fællesskabets rammer
  • ligger inden for det arbejdsområde, som lærer og pædagoger er uddannet til at varetage.

 

Under ovenstående forudsætninger rummer skolen - i begrænset omfang og i den udstrækning, der kan opnås ekstern bevilling - elever, som har behov for vidtgående specialundervisning og specialpædagogiske tilbud i længere tid gennem skoleforløbet.

Der er ikke lovhjemmel til, at privatskoler kan oprette specialklasser.

 

 

 August 2011