I det vi er en privatskole = betalingsskole accepterer vi ikke restancer i skolepenge.

Skolen vil være imødekommende over for afdrags-aftaler, hvis man i en kortere periode (1-3 måneder) er økonomisktrængt. Denne aftale skal så vidt muligt aftales inden forfald af betalingen. 

Skolen skrider hurtigt ind overfor restancer, da restancer kan skyldes flere ting. Skolen vil bl.a. være sikker på, at forældre til elever på skolen ved, når de er i restance.  

Politikken på skolen er, at der ikke skal bruges unødige ressourcer i restanceopkrævningen, og at skolen ikke vil strides unødigt med forældre om evt. restancer.  

 

Derfor gælder flg.:  

  • Hvis den månedlige ydelse ikke er indgået på skolens konto d. 6. i måneden, tager skolen telefonisk kontakt til forældrene.
  • Efter 14 dage (d. 20 i måneden) sendes en skriftlig rykker med gebyr kr. 100,oo.
  • Efter yderligere 14 dage (d. 3./4. i efterfølgende måned) sendes endnu en skriftlig rykker med yderligere gebyr kr. 100,oo og advarsel om, at hvis ikke beløbet indbetales ophører samarbejdet uden yderligere varsel d. 28. samme måned, og restancen sendes til inkasso.
  • Efter yderligere 14 dage (d. 28. i efterfølgende måned) sendes opsigelse af samarbejde og kopi til inkasso.