Fra og med bh. kl. til og med 3. kl. skal mobiltelefoner være slukket hele dagen, de må først tændes, når man har fri fra skole/sfo. Lejrskoler er skoledage.

Eleverne kan bede om tilladelse hos en voksen, hvis de har brug for at benytte deres mobiltelefon - ligesom de i nødsituationer kan benytte skolens telefon.

Fra og med 4. kl. til og med 10 kl. skal mobiltelefoner være slukket i timerne, medmindre der er indgået aftale med læreren om, at mobiltelefonerne anvendes som læringsredskab. Mobiltelefonerne må benyttes i frikvartererne.

Mobiltelefoner må ikke bruges til at tage billeder eller optagelser fra / på skolen, med mindre det er aftalt med læreren.

Hvis elevernes mobiltelefoner ikke er slukkede i timerne, inddrages de af lærerne og kan afhentes på kontoret af eleven efter endt skoletid samme dag.

I tilfælde af gentagelse skal mobiltelefonen hentes af forældrene.  

Eleven er i disse tilfælde velkommen til at benytte skolens telefon i nødvendigt omfang.

Hvis eleven i skoletiden ringer fra sin mobiltelefon til forældre omkring en konflikt, henstiller vi til, at I forældrene opfordrer jeres barn til at kontakte en lærer eller henvende sig på kontoret. 

Vi vil i alle tilfælde søge at løse evt. konflikter eller problemer på skolen og kontakte forældre i den udstrækning, vi mener det nødvendigt.

Det bør være de voksnes vurdering, hvorvidt forældre kontaktes eller ej.