Der er mulighed for at få sin pc låst inde i skab i klassen (med lærernøgle)

·Hvis pc er låst inde og der er indbrud eller lign dækker skolens forsikring

·Hvis man efterlader sin pc ude (dvs ikke i skab) i frikvarter eller lign og den er beskadiget når man kommer tilbage dækker egen forsikring.

·Skolen anvender og underviser ud fra Microsoft Office produkterne. Vælger man en anden software løsning til sin pc, kan man ikke forvente at læreren kan hjælpe ved alle problemstillinger.

·Når man kommer i 3. klasse skal man medbringe egen pc (ikke Tablet)

I 3.-6. klasse er computerne som udgangspunkt låst inde i frikvartererne, medmindre forældrene skriftligt (skoleintra) har meddelt skolen, at børnene må have computerne ude i frikvarteret på eget ansvar.

I udskolingen (7-10 klasse) må eleverne gerne - på eget ansvar - have deres computere ude i frikvartererne.

·Skolen stiller trådløst netværk til rådighed og printfacilitet. Der vil være oprettet domæne i "skyen" til at gemme filer på. Der vil være mulighed for fil deling med andre brugere på dette domæne.

·Transport fra og til skole er på eget ansvar og forsikring

·Skolen påtager sig intet ansvar ift virus eller lignende på medbragte pc'ere. Vi har til gengæld en stærk virusbeskyttelse.

·(Der er interaktive tavler i alle klasseværelser)