Mål: at eleverne får noget sundt og næringsmæssigt rigtigt mad, inden de kommer i skole, og mens de er i skolen.

Formåletbedre mulighed for læring samt at lære eleverne gode kostvaner og træffe sunde valg.

 

Det er forældrenes ansvar, at eleverne får en sund kost - og dermed har den bedste mulighed for at indlære.

Eleven er klar til at lære, hvis eleven har fået mad og drikke

Det er vigtigt, at forældre sørger for at deres børn får en sund morgenmad, inden de kommer i skole.

Det er vigtigt, at eleverne får noget at spise og drikke i løbet af dagen.

 

Frokost kan være frugt, grøntsager, råkost, brød, madpakke el.lign. næringsmæssigt rigtig sammensat. Noget som fylder maven op. Slik og chips og sodavand er ikke nok

til at holde hjernen i gang i indlæringssituationer og ikke nok til at lade kroppen op med ny energi.

Afdelingerne laver aftaler vedr. tidspunkt for, hvornår der spises i klasserne.

Vi tilstræber, at lave en så rolig spisesituation som muligt.

 

Eleverne kan handle i boden. Køb i boden bør betragtes som et supplement til madpakken.

Det er vigtigt, at forældrene drøfter med deres barn/børn, hvad det er hensigtsmæssigt at købe.  

 

Vi prioriterer:

Hjemkundskab med 3 timers forløb

Klasserne arbejder med emner, der er relevante for sundhed og motion

Skolebodens udbud er sundt og næringsmæssigt rigtigt sammensagt

Eleverne har adgang til friskt vand (eleverne medbringer selv drikkedunke)

At fastholde forældrenes ansvar for medbragt frokost

At der er nødvendig ro og tid til at spise