Nykøbing F. Realskole kræver, at elever er forberedt, når de møder op i skolen til undervisning.

 

Det betyder, at eleverne er udsovede, har fået morgenmad, harrelevante bøger med – også biblioteksbøger, har nødvendige redskaber med tilundervisningen, f.eks. blyant, viskelæder, linial,passer, idrætstøj, har madpakke og drikkelse med m.v. og har forberedt sig til timerne.

 

Forberedelse kan være mange ting.

 

Det er vigtigt, at pakke skoletasken iflg. skema, mentalt tænkesig om og indstille sig på, hvad skaljeg og hvad forventes af mig og tænke på, hvilke fag skal jeg forberede, hvad lavede vi i sidste time i de fag,finde bøgerne og lave evt. lektier.

 

Lektier kan ogsåvære mange ting og på forskellige niveauer, og tilpasses den enkelte elev.

 

Lektier kan være:

-         indarbejdelse af gode vaner, læs 15-20 min daglig,planlægning af egen tid, prioritering af aktiviteter, se fremad, evaluere,reflektere,

-                  indlære gode arbejdsvaner, som eleverne har brug forsenere i uddannelsesforløbet, på arbejde og i livet.

 

Eleven kan have lektier for af flg. grunde:

-                  hvis eleven ikke har lavet tingene i timerne

-                  forberede en tekst/læst tekst til forberedelse tiltimerne, for at timerne kan gennemføres

-           projektopgaver, fremlæggelser m.v.  

 

Der informeres omlektier på flg. måder:

Mundtligt f.eks. fra dag til dag lektier.

Skriftligt på tavlen i klassen.

Elektronisk på intra.

 

Det er vigtigt, at forældrehjælper deres børn, men det er som udgangspunkt elevens ansvar, at sørgefor at skrive lektier ned i en lektiebog, tagebillede (med mobiltelefon) af dét der står på tavlen og følge med på intra.

Forældre kan hjælpe ved at spørge ind til fagene og timerne,se bøger og hæfter, som der arbejdes i m.v.

 

Det tidsmæssige forbrug til forberedelse og lektier er meget individuelt og varierer afhængigtaf fag, lærer, elev, periode m.v.

 

Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på tidsforbruget ogtager kontakt, hvis man undrer sig i forhold til lektiemængden.

Skolen anser det for vigtigt, at eleven har fritidsinteresser, har venner og har tid til familien.

Det er vigtigt, at forældre og eleven prioriterer et liv vedsiden af skolen.

MEN vi er en skole, vores kerneydelse er undervisning og vistiller krav - både til os selv og til elever og forældre.

 

 

Vedtaget på lærermøde 250111