Alle lejrskoler og hytteture har et fagligt og socialt indhold, som tager udgangspunkt i den for skolens fælles beskrivelse af formål for lejrskole.
 

Som udgangspunkt er lejrskolerne fra bh.kl.-8.kl. af 3 dages varighed med 2 overnatninger.

Lejrskolerne kan afvikles hvert andet år med 4 overnatninger.

 

Som udgangspunkt går lejrskolerne til:  

Bh.kl.-3.kl. - Lokalområdet Lolland-Falster og Sydsjælland

4.-5.kl. - Lokalområdet Lolland-Falster og Sjælland

6.-8.kl. - Danmark

 

I starten af 9. klasse gennemføres en studietur på op til 7 dage (6 overnatninger).

 

10.A/B gennemfører en studietur til Poznan på op til 7 dage (6 overnatninger)

 

Deltagelse i lejrskolerne er obligatorisk. Skulle en elev ikke deltage grundet sygdom eller andet, vil der stadig blive opkrævet betaling for lejrskolen, da planlægning og budget for turene går ud fra fuld deltagelse.

 

Der afvikles ryste-sammen-tur i starten af 10. klasse, og når der optages hele nye klasser på Realskolen.

 

Udgifter til lejrskoler afholdes af egenbetaling (forældrebetaling).

bh.kl.-2.kl.max. kr. 400,00

3.-6.kl max. kr. 650,00

7.-8.kl. max. kr. 825,00

Studieturen i 9.kl. max. kr. 2800 pr. elev (turens pris), hvis kost ikke indgår i prisen, meddeles dette forældrene i god tid.

10.kl. turens pris er inkluderet i skolepengene! Eleverne afholder selv kost.

Turens pris er incl. overnatning, transport, ture, entreer og mad, hvor andet ikke er angivet.

 

Bemanding på lejrskoler

Bh.kl.: 1 voksen til 8 elever

1.kl. – 3.kl.: 1 voksen til 10 elever i indskolingen

4.-9.kl.: 1 voksen til 12 elever på øvrige klassetrin

10.kl.: Efter behov

 

Klassekasser kan oprettes af klasseaktivitetsrådet i en klasse og kan bruges til de årlige aktiviteter for klassen i årets løb, til bolde, spil, og hvad der ellers tilgodeser det sociale sammenhold i klassen.

Skolen har intet ansvar for klassekasserne, og de indgår ikke i skolens budget eller som mer-budget til lejrskoler. Klassekasserne er forældrenes og alene forældrenes ansvar.

Klassekasser påvirker ikke lejrskolebudgetterne.