Vores målsætning er, at eleverne:
 
 
  • oplever tryghed.
  • forpligter sig i forhold til undervisningen.
  • tager ansvar for deres læring.
  • udvikler et højt videns- og færdighedsniveau.
  • oplever undervisningen og dagligdagen som holdningsdannende og kulturbærende.
  • udvikler fantasi, kreativitet og nysgerrighed.
  • skal lære at opsøge, skabe og nyde æstetiske indtryk.
  • accepterer og respekterer hinanden.
  • er bevidste om sammenhængen mellem krop, sundhed og livskvalitet.
  • er motiverede for at fortsætte i en ungdomsuddannelse.