Mere om Skolen

 
 
Nykøbing Falster Realskole er selvejende og har ingen politiske, religiøse eller etniske bindinger.

Skolens virke tager udgangspunkt i et dansk kulturgrundlag og privatskoletradition.

 

Nykøbing F. Realskoletilbyder undervisning fra 0. kl. – 10. kl.

Skolen har 17 klasser. På nogle årgange er der én klasse, og på andre årgange er der to klasser.

Vejledende klassekvotient er 20 elever i 0. kl. – 2. kl. og 21 elever fra 3. kl. – 5. kl. 

Vejledende klassekvotient 23 - 24 elever i 6. - 9. kl.

I 10. kl. er klassekvotienten maksimalt 24.

 

Nykøbing F. Realskole er en skole, hvor faglighed er i højsædet. Derfor er der på alle klassetrin afsat flere undervisningstimer end det vejledende. Undervisningen følger dog ALTID som minimum Undervisningsministeriet læseplaners fælles mål i de forskellige fag og Undervisningsministeriets vejledende timetal.

 

Skolen tilbyder skolefritidsordning(SFO) for elever i 0.- 3. klasse, og klubtilbud for eleverne 4.- 6. klasse.

 

De fysiske rammer betyder, at skolen naturligt er inddelt i afdelinger.

0.– 2. kl. har til huse i det meget smukke Apotekerhus.

3.- 6./7. kl. har klasselokaler i den gamle Hovedbygning.

7./8. - 10. kl. har lokaler i Nybygningen.

I det Naturfaglige Hus undervises i fysik, kemi, natur- og teknik, biologi og geografi.

Derudover har skolen en lille gymnastiksal, og i ”det gule palæ” er der lokaler til hjemkundskab og billedkunst.

Sløjd og håndarbejde har lokaler i Hovedbygningen.

SFO og klub har til huse/ bor i ”FruSejrs hus” og i huset lige ved siden af.