”At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.
Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan f.eks. være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller på skolen, skilsmisse, langvarig sygdom blandt de nærmeste eller mere socialt betingede kriser som f.eks. misbrug i hjemmet.

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt, at skolen er parat og rustet til at træde til i disse situationer. Det er samtidig vigtigt at understrege, at den hjælp skolen umiddelbart kan tilbyde, tager udgangspunkt i medmenneskelig støtte”.

                                                      (DLF, Skole og Samfund samt Kræftens Bekæmpelse: Børn i sorg)

 

OM SORGSPLAN
Denne plan skal opfattes som et »beredskab«, der kan bruges, når »det, der ikke må ske, sker«.
1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.
2. Når et barn mister - i nærmeste familie.
3. Når skolen mister - en elev - en lærer.
For at tage del i kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over.
Planen findes i personalehåndbogen på lærerværelset.
Revideres / repeteres 1 gang årligt. (MIO).
Relevante afsnit fra skolen sorgplan er tilgængelig på skolens hjemmeside.

 

1.
Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Når ovenstående erfares, orienteres klasselærer. Klasselærer er forpligtet på, at alle omkring klassen, SFO, servicepersonale og kontoret orienteres.
Klasselærer, evt. sammen med en anden ressourceperson (evt. kontaktpædagog eller anden kollega) kontakter hjemmet for at finde ud af:

• Hvad der skal gøres.
• Hvem der skal orienteres.
• Hvilken rolle skolen skal tage på sig.
Aftalen skal også indeholde anvisning på orientering af kammerater.
Aftalen forelægges nødvendige personer.
Klasselærer sørger for opfølgning

 

2.
Når et barn mister - i nærmeste familie

Når ovenstående erfares, orienteres klasselærer. Klasselærer er forpligtet på, at alle omkring klassen, SFO, servicepersonale og kontoret orienteres. Klasselærer, sammen med en anden ressourceperson (kontaktpædagog eller anden kollega) kontakter hjemmet for at finde ud af:

• Hvad der skal gøres.
• Hvem der skal orienteres.
• Hvilken rolle skolen skal tage på sig.

Aftalen skal også indeholde anvisning på orientering af kammerater.
Aftalen forelægges nødvendige personer. Ved dødsfald orienteres hele personalet.
Følgende overvejes:

• Besøg i hjemmet.
• Deltage i begravelse - lærer/klasse.
• Besøge gravsted.

Klassen/skolen sender under alle omstændigheder blomster med bånd.
Sker dødsfaldet i ferien - gennemføres det, der er muligt af proceduren efter skolestart.
Opfølgning efter aftale med efterlevende voksen og barn.
Fokus på: Sorg / tab / livsmod indarbejdes i den almindelige undervisning. (Materiale findes på skolen)
Klasselærer sørger for opfølgning.

 

3.
Når skolen mister - en elev - en lærer

Når ovenstående erfares, orienteres klasselærer.
Klasselærer er forpligtet på, at alle omkring klassen, SFO, servicepersonale og kontoret orienteres. Klasselærer, evt. sammen med en anden ressourceperson (evt. SFO eller anden kollega) kontakter hjemmet for at finde ud af:

• Hvad der skal gøres.
• Hvem der skal orienteres.
• Hvilken rolle skolen skal tage på sig.

Aftalen skal også indeholde anvisning på orientering af kammerater.
Aftalen forelægges nødvendige personer.
Ved dødsfald orienteres hele personalet.
 

Følgende overvejes:

• Besøg i hjemmet.
• Deltage i begravelse - lærer/klasse.
• Besøge gravsted.

Klassen/skolen sender under alle omstændigheder blomster med bånd.
Sker dødsfaldet i ferien - gennemføres det, der er muligt af proceduren efter skolestart.
Opfølgning efter aftale med efterlevende voksen og barn.
Fokus på: Sorg / tab / livsmod indarbejdes i den almindelige undervisning. (Materiale findes på skolen)
 

• Fælles mindehøjtidelighed.
• Flaget sættes på halv.
• Tom plads - markering. (Billede, lys, blomster.)
• Deltagelse i begravelse - skole, kammerater, forældre.
• At mindes.
Klasselærer sørger for opfølgning.


(Udarbejdet med udgangspunkt i forslag på dlf.dk)