Hvordan håndteres konflikter på Nykøbing Falster Realskole?

Konflikter opstår af konkrete situationer, og det er vores opgave at få situationen beskrevet så præcist som muligt og fra alle sider.

Konflikter tages i ro og orden, og ud fra grundfilosofien om; at måske er vi uenige om noget, men vi vil finde en løsning, som kan få samarbejdet om børnene til at fungere.

Grundlæggende klares konflikter vedrørende skolen mellem de involverede parter i et aftalt rum - dvs. på laveste niveau.

Der arbejdes ud fra den anerkendende lyttende dialog* og at man påtager sig ansvar for en konflikt, man har været involveret i. 

*Definition: Ved anerkendende dialog menes, at begge parter anerkender hinanden som værende part i sagen, og at der bliver lyttet til hinanden og stillet udforskende spørgsmål for at komme ind til kernen i konflikten.

Indstillingen for begge parter er, at vi ønsker dialog.

Det, der kommer ud af den anerkendende dialog, er, at begge parter får udvidet deres horisont, således at der bliver skabt forståelse for hinandens synspunkter, og de på den baggrund kan finde en tilfredsstillende løsning, som kan bruges fremadrettet.

Anerkendende dialog er ikke ensbetydende med, at vi altid er enige, men vi kan blive enige om, at vi er uenige. Og at vi kan anerkende dette.

Konflikthåndteringens formål er:

  • At vi skal kunne tale om uenigheder på en respektfuld måde
  • At vi skal kunne få indsigt i hændelsesforløbet
  • At forhindre at uenigheder bliver til en konflikt
  • At forhindre konflikter i at eskalere
  • At styrke selvtillid og selvværd
  • At skabe trivsel

Hvis konflikten ikke kan klares på laveste niveau, kan skolens daglige ledelse inddrages. Der sørges her for at konkretisere problemstillingen, så samtalen baseres på faktuelle hændelser og objektive betragtninger.

Konflikter tages ikke i det åbne rum og slet ikke foran elever. Ligeledes tages konflikter eller uenighed ikke på intra som gruppediskussioner. Hvis en forælder har en uenighed, de vil drøfte med en lærer, tages dette disse to parter imellem.

Husk at skolen er personalets og elevernes arbejdsplads. Hjælp med at værne om det gode arbejdsmiljø.