Overordnede budskaber:

 

Mål:

Vi ønsker, at Nykøbing F. Realskole er en skole, som kommunikerer en klar profil og klare værdier, som alle interessenter forstår.

En skole som er et aktivt tilvalg ud fra skolen profil og værdier.

 

Hvordan:

Åbenhed er nøgleordet for al kommunikation. Al kommunikation tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang.

Skolen skal opprioritere information og dialog og gennem disse skabe en større synlighed både internt og eksternt

 

Nykøbing Falster Realskoles kommunikation bygger på følgende værdier:

 

Glæde

God omgangstone

Engagement

Positivitet

Nysgerrighed/omstillingsparathed

 

                                 

Interessenter/målgrupper:

 

·        Nuværende forældre/elever

·        Nye forældre / nye elever, specielt nye forældre til 10. kl. og nye forældre tilTSS + nye forældre til klasser i mellemafdelingen (fra 5. klasse – når vistarter 2. 

       spor)

·        Pressen

·        Medarbejdere/ledelse

·        Nye medarbejdere/ledere

·        Bestyrelsen

·        Andre privatskoler

·        Privatskoleforening

·        Undervisningsministeriet

·        Klasseaktivitetsråd

·        Elevråd

·        Kommunens PPC/SSP

·        Daginstitutioner

·        Fritids-/sportsaktiviteter

 

Kanaler:

  • Hjemmesiden 
  • Skole-intranet
  • Skriftligt materiale:

RealskoleNyt

ApoNyt

Brochurer (f.eks. Indskoling, SFO, Tidlig skolestart, 10.klasse)

Generelle breve

Årsplaner

Bestyrelsesreferater

Klasselærerinformation

 

  • Mundtligt dialog (alle dialogrum) - udgangspunkt i skolens værdigrundlag

Klasseaktivitetsråd

Forældremøder (dialog samt præsentation af bestyrelsens arbejde)

Generalforsamling

Elevsamtaler

Skolehjemsamtaler

Skolens kontor

Ledelsen

 

  • PR (emneuger, galleri, sidste skoledag, teater etc.).

 

  • Åbent hus/møde for kommende elever/forældre.                                  

 

  • Massekommunikation (annoncer, brochure etc.)