Eleverne på Nykøbing F. Realskole skal opholde sig på skolens areal i skoletiden. Eleverne må kun forlade skolen ifølge aftale med ledelse/lærer/pædagoger samt efter accept fra forældre.

 

0.- 3. klasse forlader kun skolens område under opsyn af lærer/pædagoger (ansatte)

4.-8. klasse kan i undervisningsøjemed, efter aftale med forældrene, få tilladelse til, alene eller i grupper, at gå uden for skolens område. F. eks. gå på biblioteket, indsamle informationer eller lignende til brug i undervisningen, ved trafikprøver, tandlæge m.m.

9.-10. klasse må, efter aftale med forældrene, forlade skolens område i frikvarterene.

 

Uagtet grund må ingen elever under 6 klassetrin gå alene over fodgængerovergang på Engboulevarden.

 

På f.eks. lejrskoler og ekskursioner kan der forekomme situationer, hvor lærerne efter at have skønnet det forsvarligt giver eleverne tilladelse til at færdes på egen hånd med angivelse af, hvor de må gå, samt hvornår de mødes igen.