Prøveplan december-januar 2018/2019
 
Mandag d. 3. december
Kl. 9.00-12.00       FP10 Engelsk - skriftlig prøve
 
 
Torsdag d. 3. januar og fredag d. 4 januar
 FP10 Engelsk - mundtlig prøve
 
 
Klager over prøver 
Elever eller forældre kan klage skriftligt eller mundtligt. Vi anbefaler, at klager indgives skriftligt, da det mindsker misforståelser i klageprocessen. Fristen for indgivelse af klager efter en prøve er en måned.