For skoleåret 2018-2019 gælder følgende aftaler vedr. forældremøder og skole-hjemsamtaler.

 

Forældremøder

Der afholdes min. et forældremøde om året og dette ligger fortrinsvist i august eller september.

 

For indskolingen gælder følgende:

  1. klassetrin: Klasselærer og kommende klasselærer deltager samt en sfo-repræsentant.

1.+2. klassetrin: Dansk-, matematik- og engelsklæreren deltager samt en sfo-repræsentant.

3. klassetrin: Klassens lærere deltager samt en sfo-repræsentant.

 

For mellemtrinnet gælder følgende:

     4. klassetrin: Dansk- og matematiklæreren deltager samt engelsk- og N/T læreren, hvis der har

                          været lærerskift i faget fra 3. til 4. klassetrin

                          En klubrepræsentant deltager.

     5. klassetrin: Dansk-, tysk- og matematiklæreren deltager samt engelsk- og N/T læreren, hvis der

                          har været lærerskift i faget fra 4. til 5. klassetrin.

      6. klassetrin: Dansk-, kristendoms- og matematiklæreren deltager samt engelsk- og N/T læreren,

                           hvis der har været lærerskift i faget fra 5. til 6. klassetrin

 

For udskolingen gælder følgende:

19.00-19.50 Fælles seance med stamklasse og klasselærer + en anden lærer (evt. den lærer, som tager med klassen på lejrtur). Her taler man om klassens trivsel, og hvordan man vil arbejde med den fremadrettet. Man kan tale om lejrtur, fælles politikker i forhold til alkohol m.m. Altså om ting, som er generelle for hele klassen og alle fag.

Skolens UU-vejleder deltager i den fælles seance.

Herefter kan forældrene vælge op til 3 seancer, som de vil gå til, hvor alle faglærere kan præsentere deres fag og hvordan de arbejder i fagene. 

 

 

Skole-hjemsamtaler

 

Klassetrin

Efterår (fortrinsvis i november)

Forår (fortrinsvis i marts)

0. klassetrin

Dansk- og matematiklæreren deltager samt klassens kontaktpædagog.

 

Dansk- og matematiklæreren deltager samt klassens kontaktpædagog.

Ligeledes deltager kommende klasselærer i 1. kl.

1. klassetrin

Dansk- og matematiklæreren deltager samt klassens kontaktpædagog.

Dansk- og matematiklæreren deltager samt klassens kontaktpædagog.

2. klassetrin

Dansk- og matematiklæreren deltager samt klassens kontaktpædagog.

Dansk- og matematiklæreren deltager samt klassens kontaktpædagog.

3. klassetrin

 

Dansk- og matematiklæreren deltager samt klassens kontaktpædagog.

Dansk- og matematiklæreren deltager samt N/T- og engelsklærer og klassens kontaktpædagog.

4. klassetrin

 

Dansk- og matematiklæreren deltager.

Evt. er klubben repræsenteret.

Dansk- og matematiklæreren deltager

Evt. er klubben repræsenteret.

5. klassetrin

 

Dansk- og matematiklæreren deltager.

Dansk- og matematiklæreren deltager samt N/T-, engelsk- og tysklæreren.

6. klassetrin

 

Dansk- og matematiklæreren deltager.

Dansk- og matematiklæreren deltager.

 

7. klassetrin

Klasselærer og 1 lærer yderligere deltager.

 

Klasselærer og fagene dansk, naturfag, matematik og engelsk skal være repræsenteret, hvis de ikke var til første samtale.

8. klassetrin

Dansk-, matematik- og engelsklæreren deltager.

 

Café-aften, hvor minimum dansk-, matematik- og engelsklæreren deltager.

Andre faglærere deltager, hvis de ikke har valgt at deltage i efteråret.

9. + 10. klassetrin

Café-aften, hvor dansk, matematik, engelsk, tysk og naturfag er repræsenteret.

9.og 10. afholder caféen samme dag.