Skolens uddannelsesvejledning

Skolens uddannelsesvejledning varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Guldborgsund i samarbejde med skolens lærere.

 

Evaluering af uddannelsesvejledning

Vejledningsmæssigt har skolen ikke en rolle, men vi er i løbende dialog med vejlederen og sørger for at følgende UU aktiviteter bliver afholdt:

 

6. klasse

 • Erhvervsskoledag

 

7. klasse

 • UU vejlederne orienterer på forældremødet

 

8. klasse

 • UU vejlederne orienterer på forældremødet
 • Skills
 • Introduktionskurser til ungdomsuddannelserne
 • Kollektiv vejledning som indeholder forberedelse og udarbejdelse af individuel uddannelsesplan.
 • UU vejleder og lærere mødes omkring uddannelsesparathedsvurderinger (UPV)

 

9. klasse

 • UU vejlederne orienterer på forældremødet
 • Brobygningsforløb for IUP
 • Kollektiv vejledning og gruppevejledning i forbindelse med udarbejdelse af individuel uddannelsesplan. Individuel vejledning for IUP
 • Erhvervspraktik
 • UU vejleder og lærere mødes omkring uddannelsesparathedsvurderinger

 

10. klasse

 • UU vejlederne orienterer på forældremødet
 • Brobygningsforløb
 • Kollektiv vejledning og gruppevejledning i forbindelse med udarbejdelse af individuel uddannelsesplan. Individuel vejledning for IUP
 • Erhvervspraktik
 • UU vejleder og lærere mødes omkring uddannelsesparathedsvurderinger

 

Udover ovenstående aktiviteter modtager skolens elever UEA (UddannelsesErhvervsArbejdsmarkeds) undervisning fra 0.-9. klasse.

 

Overgang til ungdomsuddannelser

På UU-hjemmeside http://uuguldborgsund.dk/uu-statistik kan man se, hvilke ungdomsuddannelser elever fra Guldborgsund kommune er overgået til samt oplysninger om elevgennemstrømningen i perioden.

Ved vores årlige dimissionsaftener for 9. og 10. klasse informeres dimittenderne og deres forældre om hvilke forløb i uddannelsessystemet de har valgt.

I 2017 var fordelingen således, at størstedelen af skolens afgangselever overgik til en gymnasial uddannelse og en stor andel overgik til 10. klasse på efterskole.

 

Kvalitetsevaluering

Vi er en studieforberedende skole, og da vi kan se, at størstedelen af vores afgangselever overgår til en videre ungdomsuddannelse, er vores mål, at vi bevarer nuværende resultat samt at vores gode samarbejde med skolens UU-vejleder fastholdes. Vi er løbende i dialog med skolens UU-vejleder, som har eget kontor samt en fast ugentlig dag på skolen.

Næste officielle evaluering af skolens arbejde med elevens videre forløb i uddannelsessystemet bliver i foråret 2021.