Skolens værdigrundlag/formål /profil:

Nykøbing F. Realskole er en skole med en lang historie. Vi har eksisteret siden 1897, og i de nedenstående links har vi beskrevet, hvilken type skole vi er. Det er vigtigt for os at holde en balance, hvor vi holder fast i tydelighed og traditioner, men samtidig også orienterer os mod det omgivende samfund for der igennem konstant at evaluere vores praksis og give plads til udvikling og fornyelse. Ud over de mere formelle beskrivelser (værdigrundlag, målsætning og profil) har vi yderligere valgt at linke til dokumentet ”Hvorfor vælge Realskolen”, da dette dokument tydeligt viser nogle af vores værdier i anvendelse.

 

Værdigrundlag

Se http://nykfrealskole.skoleporten.dk/sp/94363/text/V%C3%A6rdigrundlag

Formål/Målsætning

Se http://nykfrealskole.skoleporten.dk/sp/94347/text/M%C3%A5ls%C3%A6tning

Profil

Se http://nykfrealskole.skoleporten.dk/sp/94359/text/Profil

”Hvorfor vælge Realskolen”

Sehttp://nykfrealskole.skoleporten.dk/sp/217390/text/Hvorfor%20skal%20jeg%20v%C3%A6lge%20Realskolen

 

Skolens samlede antal elever:

Skolens elevtal er pr. 5. september 2017 398 elever.          

 

Skolens samlede antal lærere:

I skoleåret 2017-2018 er det samlede antal lærere 25 = 24,13 fuldtidsstillinger.

 

Undervisning på klassetrin:

Klassetrin

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Humanistiske fag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Engelsk

 

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Tysk

 

 

 

 

 

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Historie

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Kristendomskundskab

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

 

JA

JA

JA

Samfundsfag

 

 

 

 

 

 

 

 

JA

JA

JA

Naturfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Natur/teknik

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

 

 

 

 

Geografi

 

 

 

 

 

 

 

JA

JA

JA

 

Biologi

 

 

 

 

 

 

 

JA

JA

JA

 

Fysik/kemi

 

 

 

 

 

 

 

JA

JA

JA

JA

Praktiske/musiske fag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idræt

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Svømning

 

 

 

 

JA

JA

 

 

 

 

 

Musik

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

 

 

 

 

Billedkunst

JA

JA

JA

JA

JA

JA

 

 

 

 

 

Madkundskab

 

 

 

 

 

 

JA

 

 

 

 

Håndarbejde

 

 

 

 

 

JA

 

 

 

 

 

Sløjd

 

 

 

 

 

 

JA

 

 

 

 

Valgfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skak

 

 

 

JA

JA

JA

JA

JA

JA

 

 

Mediefag

 

 

 

 

JA

JA

JA

JA

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolens organisering:

Skolen er inddelt i tre afdelinger: indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

Den tilstræbte klassekvotient på de forskellige klassetrin er således: Fra 0. – 2. kl. er der 20 elever i hver klasse, fra 3. – 5. kl. er der 21 elever i hver klasse og fra 6. – 10. kl. er der 24 elever i hver klasse.

Der tilstræbes en ligelig fordeling mellem piger og drenge i klasserne.

Skolen har i skoleåret 2017-2018 to klasser på alle årgange, med undtagelse af 1, 5, 8. og 10. klassetrin.

Skolen har ligeledes en SFO med 132 tilmeldte elever fra 0.-3. klasser og en klub med 53 tilmeldte elever fra 4.-5. klasse.

 

Prøver:

Skolens elever aflægger folkeskolens afsluttende prøver efter gældende regler.

 

Delmål og Slutmål:

Skolen underviser i alle folkeskolens fag, dog med undtagelse af håndværk og design, og følger De nye fælles mål for folkeskolen både med hensyn til delmål og slutmål.

Skolen underviser i fagene håndarbejde og sløjd, og til disse to fag følges de tidligere mål fra undervisningsministeriet 2009.

 

Evaluering af skolens profil:

Skolen har i efteråret 2017 på en temadag med bestyrelsen plenumevalueret sin profil. Evalueringen viste, at skolens praksis efterlever skolens værdigrundlag, som ønskes bevaret. Et ønske om tydeliggørelse af de for skolen væsentligste værdier har resulteret i, at en handleplan for skolens visionsarbejde med skolens profil er blevet iværksat.

Bestyrelsen vil i skoleåret 2017-2018, efter input fra det pædagogiske personale, opdatere skolens værdigrundlag. Ikke fordi skolens eksisterende værdigrundlag er ukorrekt, men for at tydeliggøre yderligere hvem vi er. Der er udvalgt 4 værdiord som hovedoverskrifter, som resten af værdigrundlaget vil blive samlet omkring.

Skolens pædagogiske personale vil ligeledes i skoleåret 2017-2018 arbejde med værdier og visioner. I efteråret 2017 er der på internatkursus for alt pædagogisk personale arbejdet med, hvordan hverdagen på skolen er, og værdier samt praksis er prøvet anskuet ud fra en ”goal-grid model”.

Som opfølgning på bestyrelsens temadag er der afholdt et pædagogisk møde med udgangspunkt i de fire valgte værdier. På tværs af afdelinger og faggrupper er der arbejdet med en beskrivelse af den praktiske implementering af værdierne i dagligdagen.

Vinter 2018 mødes bestyrelsen og skolens pædagogiske personale til dialogmøde. Udgangspunktet for dette møde er den tydeliggørelse af værdierne og de drøftelser processen har affødt. Med udgangspunkt i disse ses der samlet fremad, og drøftelserne vil omhandle, hvorledes vi ønsker at udvikle os fremad

 

Næste evaluering af skolens profil vil finde sted i skoleåret 2020-2021