I mange år har skolen haft et yderst tilfredsstillende og velfungerende samarbejde med skolens tilsynsførende, men for at opnå den indsigt og de refleksioner, som en selvevaluering giver anledning til, har vi fra skoleåret 2017-2018 valgt at overgå til selvevaluering som tilsynsform.

Modellen vi vil arbejde ud fra er den af Danmarks Privatskoleforening fremstillede model, som er godkendt af Ministeriet for Børn og Unge. (http://www.uvm.dk/Uddannelser/Frie-grundskoler/Tilsyn/Selvevaluering/Godkendt-selvevalueringsmodel-udarbejdet-af-Danmarks-Privatskoleforening). Modellen består af 10 områder, som vi over en 3 årig periode vil arbejde med og præsenterer via skolens hjemmeside.

 

I skoleåret 2017-2018 vil vi have fokus på følgende områder:

1) Skolens profil

2) Frihed og folkestyre

3) 10. klasse

4) Elevens videre forløb

 

Selvevaluering er en cyklus, der går over 3 år, hvilket betyder, at vi i august 2020 vil have arbejdet med alle delelementer af selvevalueringen og vil være klar til at påbegynde cyklussen på ny med nye beskrivelse af evalueringsmetoder, resultater, målsætninger og handleplaner.

 

Vi ser frem til at arbejde med selvevaluering som metode til skoleudvikling.