Slutmål, delmål og undervisningsplaner:

 

Skolen underviser i alle folkeskolens fag, dog med undtagelse af håndværk og design, og følger De nye fælles mål for folkeskolen både med hensyn til delmål og slutmål.

 

Skolen underviser i fagene håndarbejde og sløjd, og til disse to fag er knyttet skolens egne delmål og slutmål.

 

Til hvert fag har skolen udarbejdet en rød tråd, hvor kravene til fagene som minimum følger De nye Fælles Mål. Denne røde tråd i fagene sikrer og viser en tydelig sammenhæng og progression i fagenes mål fra 0. – 9. klasse.

 

Der udarbejdes undervisningsplaner i alle fag og på alle klassetrin, og undervisningsplanerne er tilgængelige for skolens brugere.