Resultaterne af skolens evalueringsmetoder:

Resultaterne af skolens evalueringsmetoder Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen viser, at skolen generelt på meget tilfredsstillende vis lever op til de for skolen gældende slutmål, delmål og undervisningsplaner.

Resultater af nationale test drøftes hvert år af lærere og ledelsen, og samtlige resultater fra test taget på alle klassetrin i fagene dansk og matematik af specialteamet drøftes efterfølgende af ledelsen, specialteamet og involverede lærere. Resultaterne gældende for dette skoleår har ikke givet anledning til iværksættelse af klassebaserede indsatsområder, da resultaterne er tilfredsstillende og matchede vores forventninger.  

     Elever, som ligger lavt i test taget af specialteamet, er enten blevet drøftet med faglærere, således at disse kan sikre den rette differentiering i deres undervisning, eller de er blevet drøftet af læsematematikvejleder, læsevejleder og/eller special-undervisningslærere, således at et målrettet forløb er blevet iværksat.

 

Måling af skolens undervisningseffekt 2015/2016 viste en undervisningseffekt på 0,7  https://cepos.dk/publikationer-projekter/undervisningseffekten/undervisningseffekt-grundskoler​, hvilket førte til en 31. plads på CEPOS

 

Skolens opfølgningsplan:

De elever, der ud fra testresultaterne og/eller det daglige arbejde blev vurderet at have faglige udfordringer drøftes igen af de forskellige aktører omkring eleven inden skoleårets slutning for at måle effekten af den individuelt tilpassede undervisning.

De elever, som er blevet tilbudt et målrettet forløb med en af skolen ressourcepersoner, drøftes ligeledes af de forskellige aktører omkring eleven inden skoleårets slutning for at måle effekten af de målrettede forløb.

De målrettede forløb med en af skolen ressourcepersoner er af 6-9 ugers varighed ca. 2 lektioner om ugen og undervisningsformen er én til én eller i små hold.

 

Dato for kommende evaluering:

Effekten af den individuelt tilpassede undervisning måles ved forløbets afslutning. Resultatet videregives til såvel forældre som faglærere.

Gældende for næste skoleår vil skolen foretage en samlet evaluering på valgte evalueringsmetoder og deres tilknyttet resultater i maj 2018.