Hvorfor skal jeg vælge Realskolen?

 

At beslutte hvilken skole dit barn skal gå på er en stor overvejelse. Ligegyldigt om det er med start i førskolegruppen eller som et skift fra en anden skole.

Rundt omkring på vores hjemmeside kan man finde vores værdigrundlag, diverse politikker osv.

Vi vil her kort opsummere, hvad vi betragter som væsentlige grunde til at vælge lige præcis os.

 • Realskolen er ikke en eliteskole. Vores elever udgør et bredt udsnit af det samfund, som vi er en del af. Det er vigtigt med en faglig og social forskellighed. Det der er vigtigt for os er, at barnet flytter sig fra det udgangspunkt, det har. Det at forbedre sig er en individuel proces, og slutmålet er ikke ens for alle
 • Børn kan ikke lære, hvis de ikke trives. Derfor er trivsel meget vigtig for os. Vi er en faglig skole, men faglighed opstår kun, når andre kriterier også er opfyldt.
 • Vi har lejrskole på alle klassetrin hvert år. De ligger i starten af året(undtagen for 0.+3. klasse) og har stor betydning for os og børnene. At være afsted sammen giver et stort udbytte både fagligt og socialt.
 • Vores SFO (smørhullet) er fyldt med dygtige pædagoger med stor faglighed samt hver deres speciale udover. Hverdagen er fyldt med høj aktivitet og mange værksteder.  SFO er også med i indskolingens undervisning over middag. Alle indskolingsklasser har deres egen kontaktpædagog.
 • Vi har en indskoling, som er meget velfungerende og kreativ med bl.a. fokus på læringsstile, cooperative learning og det hele barn. Vi er også en studieforberedende skole. Så jo længere op barnet kommer i klassetrin, desto mere stiger kravene. Vores mål er, at vores elever kan gå ud af 9. klasse og være parat til de krav, som ungdomsuddannelserne stiller. I al beskedhed lykkes det også for os J
 • Vi giver karakterer fra 6. klasse, har årsprøver i 8. klasse samt projektuge hvert år i overbygningen med henblik på at forberede eleverne bedst muligt til den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.
 • Vi har i 9.+10. klasse et aktivt samarbejde med de 3 gymnasier HTX, HHX samt STX. Derudover har vi et naturvidenskabeligt talenthold (7-8 kl.), som tilbyder ekstra undervisning sammen med STX.
 • Vi synes, det er vigtigt, at børnene også arbejder på tværs af klassetrinene. En gang om året har vi en fælles skoleuge, hvor vi blander børnene fra 1.-8. klasse på hold og har temabaseret undervisning, som munder ud i en skolelørdag, hvor vi inviterer forældrene til at komme og se de arbejdende værksteder og det udbytte, som børnene har fået af ugen. Ligeledes arbejdes der i indskolingen mandag-torsdag over middag i blandede hold.
 • Vi tilstræber en anerkendende men også ærlig dialog. Hvis vi synes noget giver grund til dialog, så tager vi hurtigt fat i det sammen med forældrene. At have et skolebarn er en fælles proces mellem skole og hjem, som begge parter skal deltage aktivt i for at få et godt udbytte.
 • Vi rummer mange børn, og alle børn er specielle. De få tilfælde, hvor vi desværre må melde pas, er, hvis børn i flere tilfælde er voldsomt udad reagerende eller har helt specielle behov.
 • Vi har interaktive tavler i alle klasseværelser og inddrager IT i så stort omfang, som det giver mening.
 • Vi har et fælles forældremøde hvert år, hvor vi henter en spændende foredragsholder til skolen, der kan berige os omkring emnerne børn og uddannelse.
 • Vi har ventelister på stort set alle klassetrin, men kontakt os alligevel for at blive skrevet op eller finde ud af, om vi har en ledig plads.

For uddybning af mange af de overstående punkter er resten af hjemmesiden en god kilde, men den nemmeste måde at få et indtryk på er at besøge os. Vi tilbyder gerne en rundvisning, hvor I kan opleve stemningen og selv få syn for sagen.