Prøveplan maj-juni 2019
 
Mandag d. 6. maj
Kl. 9.00-12.30       FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
Kl. 13.30-17.30     FP10 Dansk, skriftlig fremstilling 
 
Tirsdag d. 7. maj
Kl. 9.00-10.00      FP9 Matematik uden hjælpemidler 
Kl. 10.00-13.00    FP9 Matematik med hjælpemidler 
Kl. 14.00-18.00    FP10 Matematik 
 
Onsdag d. 8. maj
Kl. 9.00-10.00      FP9 Dansk, retskrivning
Kl. 10.00-10.30    FP9 Dansk, læsning
Kl. 12.00-15.00    FP10 Tysk
 
Torsdag d. 9. maj
Kl. 9.00-12.00    FP9 Engelsk udtræksfag
 
Fredag d. 10. maj
Kl. 9.00-12.00      FP9 Tysk udtræksfag
 
Tirsdag d. 14. maj
Kl. 9.00-9.30    FP9  Biologi udtræksfag
Kl. 9.00-9.30    FP9  Geografi udtræksfag
Kl. 9.00-9.30    FP9  Fysik/kemi udtræksfag
 
 
 
Klager over prøver 
Elever eller forældre kan klage skriftligt eller mundtligt. Vi anbefaler, at klager indgives skriftligt, da det mindsker misforståelser i klageprocessen. Fristen for indgivelse af klager efter en prøve er en måned.